WHG:n eläinlääkärit Mona Wendelin ja Lotta Häyrinen

Mitä eläinlääkintätiimin toimenkuvaan kuuluu Helsinki Horse Show’ssa?
Vastaamme tapahtuman eläinlääkintähuollosta. Matkustavat ja kilpailevat hevoset saattavat sairastua, jolloin ne tarvitsevat eläinlääkärin hoitoa. Kilpailun ollessa käynnissä, on katsomossa oltava eläinlääkäri paikalla tapaturmien varalta. Lisäksi meillä on tapahtuman hoitavina eläinlääkäreinä FEI:in määrittelemiä muita tehtäviä kilpailussa, kuten tulotarkastusten tekeminen ja kilpailua edeltävässä eläinlääkärintarkastuksessa avustaminen.

Minkälainen tiimi teillä on tapahtumassa?
Meitä on 3 eläinlääkäriä ja 4 avustajaa, jotta kenenkään ei tarvitse olla vuorossa kellon ympäri. Kilpailupaikalla on aina ratsastusalueiden ollessa auki vähintään yksi eläinlääkäri, kilpailun ollessa käynnissä kaksi eläinlääkäriä. Öisin eläinlääkäri on hälytettävissä paikalle.

Miten työ eroaa teidän muusta toiminnasta?
Kilpailuissa toiveena on toki, että hevoset pysyisivät terveinä ja tapaturmia ei sattuisi. Onnistunut kilpailueläinlääkärinpäivä on sellainen, jossa eläinlääkäriä ei varsinaisesti ole tarvittu. Kyse on kuitenkin lähtökohtaisesti terveistä ja kilpailuun asiallisesti valmistelluista urheiluhevosista.

Miten ja missä WHG toimii vuoden aikana?
Teemme tallikäyntejä pääasiassa Uudenmaan alueella. Meillä on klinikkatasoinen laitteisto mukanamme, joten tallikäynnillä onnistuvat perusterveydenhuollon ohella ortopediset tutkimukset, röntgenkuvaukset, ultraäänitutkimukset, mahantähystykset ja laaja valikoima erilaisia tuki- ja liikuntaelimistön hoitoja.

Miten hevoseläinlääkärin työ on muuttunut, vai onko muuttunut, viime vuosien aikana?
Hevoset ja niiden ongelmat ovat pysyneet hyvin pitkälti ennallaan, mutta nykyään omistajien oma tieto- ja taitotaso hevoseen liittyvissä asioissa vaihtelee enemmän, omistajien odotukset eläinlääkärin hoidolle ovat myös kasvaneet. Laadukasta hoitoa arvostetaan, mutta toisaalta joskus epärealistisesti odotetaan, että ongelman pitäisi aina selvitä ja korjautua yhdellä käynnillä ja yhdellä täsmälääkkeellä. Suuressa osassa hevosten terveydellisistä ongelmista ratkaisu vaatii kuitenkin myös muokkausta hevosen managementtiin lääkitysten lisäksi. Lisäksi paras ja hedelmällisin hoitosuhde on aina jatkuva, jolloin eläinlääkäri, omistaja ja hevonen ovat tunteneet toisensa jo pidempään. Tämä helpottaa merkittävästi monien ongelmien selvittelyä ja ratkaisuun pääsemistä.