Red Events Restaurants on matkalla kohti ympäristövastuullisempaa toimintatapaa. Rakennamme Ekokompassi-ympäristöjärjestelmää, jossa keskitymme tavarahankintoihin, materiaalien käyttöön sekä viestintään.

Ympäristölupauksemme

Parempia tapahtumiavastuullisia elämyksiä ja turvallinen ympäristö jokaisen olla oma itsensäPienillä askeleilla suuriin parannuksiin.

Rohkeus & voima
Intohimoinen ote ja innovatiivisuus luonnon resurssien säästämiseksi. Rohkeuden ja voiman hengessä tavoittelemme jatkuvaa kehitystä kohti ympäristöystävällisempää ja sosiaalisesti oikeudenmukaisempaa toimintaa. Olemme edelläkävijöitä vastuullisuuden saralla ja pyrimme jatkuvasti löytämään uusia tapoja vähentää ympäristövaikutuksiamme ja lisätä positiivista vaikutustamme yhteiskuntaan.

Edelläkävijyys & ketteryys
Pyrimme kierrättämään tehokkaasti ja tavoitteelisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti uusia toimintamalleja luoden sekä toteuttaen. Pienen koon tuoma ketteryys on meile voimavara, jota hyödynnämme innovatiivisten ratkaisujen löytämisessä ja vastuullisuuden edistämisessä.

Vastuullisuus
Taloudellinen, sosiaalinen ja ympäristövastuu kulkee strategiassamme ja toiminnassamme kokonaisuutena osana arkea. Noudatamme lakeja ja asetuksia, pyrimme vaikuttamaan omalla toiminnallamme ympäröivään yhteiskuntaan, asiakkaisiin ja ympäristöön. Yhdessä voimme saavuttaa merkittäviä muutoksia kohti kestävämpää tulevaisuutta ja sitoudumme toimimaan aktiivisesti tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Olemme valmiita ottamaan vastuun teoistamme ja toimimaan esimerkkinä muille toimijoille alallamme. Tällä tavoin vahvistamme asemiamme vastuullisena ja arvostettuna toimijana.

Tasa-arvo & toveruus
Työyhteisön hyvinvointi ja yksilön arvostaminen ovat tärkeimpiä teesejämme.  Lupaamme edistää tasa-arvoa ja toveruutta sekä omassa organisaatiossamme että yhteistyökumppaneiden kanssa. Huolehdimme siitä, että kaikki työntekijämme ja asiakkaamme kohdataan tasavertaisesti ja kunnioituksella. Tavoitteenamme on luoda avoin ja kannustava ilmapiiri, jossa jokainen voi tuntea olevansa arvostettu osa yhteisöämme.

Tapahtuman hiilijalanjäljen pienentämiseksi olemme keskittyneet lisäämään kasvisruokavaihtoehtoja sekä etsimään mahdollisimman vähän luontoa kuormittavia kerta-astioita. Olemme siirtymässä uudelleen pestäviin laseihin mm. viinien osalta ja kartoitamme aktiivisesti vaihtoehtoja muun jätekuorman vähentämiseen. Keskittämällä hankintoja kiinnitämme huomiota logistiikkaan sekä käyttämällä lähituotantoa raaka-aineissa takaavat tuoreuden ja hävikin hallinnan mahdollisuudet ovat uudella tasolla.

Red Events Restaurants Jumps Green!