Tänään 18.3. suunnataan huomio kierrätykseen ja sen merkitykseen ympäristöllemme. Kierrätettävät materiaalit tulisi nähdä materiaaliresurssina, joka on jatkuvasti uusiutuva ja uudelleen käytettävissä.

Helsinki Horse Show’n Jumps Green ympäristöohjelma kiinnitti vuoden 2023 Horse Show’ssa erityisesti huomiota tapahtumasta aiheutuvan jätteen kierrätykseen sekä hyötykäyttöön. Tapahtumassa jätettä syntyi erityisesti yleisön sekä vapaaehtoisten ruokailusta, Horse Exposta sekä hevosenlannasta. Saavutimme vuoden 2023 tapahtumassa ennätyskorkean kierrätysasteen tehokkaan Jumps Green tiimin sekä yhteistyökumppaniemme ansiosta.

Jätteen lajittelu tekoälyllä

Horse Show’n tapahtumanaikainen jätteenkäsittely hoidettiin yhteistyössä Kuljetusrinki Oy:n kanssa. Haastattelimme Kuljetusringin myyntijohtaja Tommi Aroa koskien Horse Show’n jätteenkäsittelyä sekä Kuljetusringin toimintaa ympäristön näkökulmasta.

Miten jätteenkäsittely ja kierrätys tapahtui tapahtuman aikana käytännössä?
Tapahtumaan toimitetaan juuri Horse Show:n tarpeisiin räätälöidyt keräilyvälineratkaisut, joiden avulla varmistetaan lajittelun ja kustannustehokkuuden optimointi. Horse Show:n vieraat ovat erittäin ympäristötietoisia ja olemme ylpeitä, että saamme olla mukana tällaisessa hienossa tapahtumassa.

Miten jätteet kierrätetään ja käsitellään tapahtuman jälkeen?
Jätemateriaalit toimitettiin prosessoitavaksi Kuljetusringin kierrätyslaitokselle, jossa eri materiaaleja saadaan lajiteltua huippumodernin tekoälyn avulla. Prosessoinnin jälkeen eri materiaalit toimitetaan uudelleenhyödynnettäväksi kotimaisessa teollisuudessa tai energiantuotannossa.

Millä eri tavoin ympäristö huomioidaan teidän toiminnassa?
Ympäristöarvot ovat meille tärkeitä – tästä osoituksena meille myönnetty ISO 14001 ympäristösertifikaatti. Teimme ympäristön kannalta merkittävän panostuksen vuoden 2023 kesällä, jolloin meille aukesi Helsingin Tattarisuolle Suomen modernein, tekoälyllä varustettu kierrätyslaitos. Uuden laitoksen myötä asiakkaidemme tuottamat jätemateriaalit voidaan lajitella ja kierrättää maksimaalisella tavalla.

HorsEcolla lannasta potkua kasvuun

Hevosenlannan kierrättämisestä ja käsittelemisestä vastasi HorsEco. Hevosenlannan käsittelyprosessista ja HorsEcon toiminnan ympäristöystävällisyydestä haastattelimme toimitusjohtaja Marko Saukkoa.

Miten lannankäsittely tapahtui tapahtuman aikana ja sen jälkeen käytännössä?
Lanta otettiin kohteessa vaihtolavoille mitkä sitten toimitettiin meidän käsittelylaitoksellemme. Laitoksella lannat kasataan aumaan, jossa niitä ajoittain käännellään, jotta lanta palaa, eli maatuu. Tämän jälkeen lannasta seulotaan esimerkiksi nurmikkomultaa lisäämällä hiekkaa sekaan. Laitoksella on isot asfaltoidut alueet, missä lantaa käsitellään. Kaikki sadevesi kerätään varoaltaaseen, josta ne pumpataan kunnalliseen viemäriverkostoon.

Miten HorsEco ottaa ympäristön huomioon toiminnassaan?
Käyttämämme koneet ovat mahdollisimman vähäpäästöisiä. Tämän lisäksi käytämme kierrätettyä multaa omilla maanrakennustyömaillamme. Pyrimme toiminnassamme olemaan aina ekologisia ja ympäristöystävällisiä.