Kurkistus este- ja kouluratsastukseen

Esteratsastus pähkinänkuoressa

Helsinki International Horse Show’ssa kilpaillaan esteratsastuksessa alueellisista 85 cm esteistä aina kansainvälisiin 160 cm esteisiin. Esteratsastuskilpailussa päämääränä on esittää ratsastajan taito, tekniset valmiudet ja hevosen hallinta sekä hevosen suorituskyky, taito ja tottelevaisuus.

Voit lukea lisää esteratsastuksesta Suomen Ratsastajainliiton lajiesittelystä.

Arvostelumenetelmät

Esteratsastuksessa arvostelumenetelmiä on useita. Tällä sivulla esitellään Horse Show’n kilpailuluokissa käytettäviä arvostelumenetelmiä. Arvostelumenetelmä ilmoitetaan luokkakohtaisesti.

Taitoarvostelu

Pyrkimyksenä taitoarvostelussa on, että ratsastaja istuu tasapainossa ja suorittaa radan eleettömästi hevosen edetessä sopivassa tempossa ja tasaisessa rytmissä. Taitoarvostelussa palkitaan niistä suorituksen osatekijöistä, jotka mahdollistavat virheettömän suorituksen. Arvostelussa kiinnitetään huomiota istuntaan esteillä ja niiden välillä, radan ratsastukseen ja yleisvaikutelmaan. Taitoarvostelua käytetään yleensä matalissa, alle metrin, kilpailuluokissa.

Lisätietoa: https://www.ratsastus.fi/tiedotteet/taitoarvostelu-esteratsastuksessa-mita-kannattaa-tietaa-saantomuutoksista/

A.0
Ratsukot, jotka ovat selvittäneet perusradan virhepisteittä, ovat tasavertaisesti ensimmäisellä sijalla ja vain virhepisteittä ratsastaneet palkitaan. Ajalla ei ole merkitystä, mutta ratsukon on suoriuduttava radasta enimmäisajan puitteissa.

A.2
Ratsukot, jotka ovat saavuttaneet perusradalla saman virhepistemäärän, sijoittuvat aikojen perusteella. Saman virhepistemäärän ja saman ajan perusradalta saaneet ratsukot voivat uusia, ja uusinnassa ratkaisevat taas virhepisteet ja aika.

AM5 

Arvostelussa perusradan pienimmillä virhepistemäärillä suorittaneet ratsukot suorittavat uusintaradan. Uusinnassa paremmuuden ratkaisevat virhepisteet. Saman virhepistemäärän saaneiden paremmuuden ratkaisee aika. Muut ratsukot sijoittuvat perusradan virhepisteiden ja ajan perusteella.

AM 5.2.

Ratsukot, jotka ovat suorittaneet perusradan ilman virhepisteitä, hyppäävät välittömästi uusintaradan perusratasuorituksen jälkeen. Ratsukko saa uuden lähtömerkin uusintasuoritusta varten. Lähtömerkin jälkeen ratsukolla on 45 sekuntia aikaa ylittää lähtölinja. Kilpailijat eivät saa poistua radalta perusradan ja uusintaradan välissä. Mikäli kukaan ratsukoista ei ole suorittanut perusrataa virhepisteittä, ratsukot sijoittuvat perusradan virhepisteiden ja ajan perusteella.

367.1.
Kilpailu ratsastetaan kahdessa vaiheessa niin, että ensimmäisen vaiheen jälkeen ratsastetaan välittömästi toinen vaihe. Ensimmäisen vaiheen maalilinja on samalla toisen vaiheen lähtölinja, eli ratsukko jatkaa suoraan toiseen vaiheeseen, mikäli on tehnyt puhtaan radan. Jos ratsukko on saanut ensimmäisestä vaiheesta virhepisteitä, se pysäytetään äänimerkillä ensimmäisen vaiheen maaliin tultaessa.

367.4 (A0/A2)
Kaksivaiheinen kilpailu, jossa ratsukko saa jatkaa suoritustaan maaliin tai kolmanteen kieltoon asti, vaikka ensimmäisestä vaiheesta saisi virhepisteitä.

Yleisimmät virhepisteet

  • esteen tai esteen osan pudottaminen
  • tottelemattomuus
  • enimmäisajan ylitys
  • toisesta tottelemattomuudesta, kumoonratsastuksesta tai satulasta putoamisesta seuraa hylkäys

 

Lähde: Suomen Ratsastajainliitto ry

KOULURATSASTUS PÄHKINÄN KUORESSA

Helsinki International Horse Show’ssa kilpaillaan kouluratsastuksen Grand Prix -luokka ja Grand Prix Freestyle -luokka sekä viihdyttävä kaksintaistelu Knock-Out.

Voit lukea lisää kouluratsastuksesta Suomen Ratsastajainliiton lajiesittelystä.

 Kouluratsastuksen arviointi

Kouluratsastuksessa ratsastajan suoritusta arvioitaessa huomioidaan taito, hevosen hallinta, tekniset valmiudet sekä apujen käytön moitteettomuus. Tavoitteena on saada hevosesta notkea, luottavainen, kuuliainen, eteenpäinpyrkivä, kestävä ja terve. Nämä ominaisuudet näkyvät esimerkiksi askellajien puhtautena, liikkeiden lennokkuutena ja kuolaintuntuman pehmeytenä. Hevonen näyttää tekevän siltä vaaditut liikkeet halukkaasti ja vaivattomasti, ja se vastaa kuuliaisesti ratsastajan apuihin.

Kouluratsastusohjelmat on jaettu niiden vaativuustason mukaan helppoihin, vaativiin ja vaikeisiin ja ne on vielä edelleen jaettu C-, B- ja A-luokkiin, joista C on helpoin ja A vaikein.

Kouluratsastuskilpailuissa suoritetaan ohjelmia, jotka sisältävät erilaisia liikkeitä. Useimmiten helpot ohjelmat ratsastetaan lyhyellä ja vaativat ja vaikeat pitkällä kouluradalla. Radan pisteet eli kohdat, joissa suoritetaan ohjelman mukaisia liikkeitä, merkitään kirjaimin. Kouluratsastusohjelmaan on merkitty minkä kirjaimen tai kirjainten kohdassa liike suoritetaan.

Arvioinnissa kiinniteään huomiota esimerkiksi ratsastajan istuntaan, ratsastettavien teiden huolellisuuteen, hevosen tahtiin sekä ratsastajan ja hevosen tasapainoon. Ihanteellisessa suorituksessa hevosen tulee liikkua peräänannossa ja kantaa itsensä vakaassa muodossa. Tahdin pitää säilyä tasaisena kaikissa tehtävissä.

Lisäksi kouluratsastuksessa kilpaillaan kür-luokissa. Niissä ratsastaja suunnittelee itse ohjelman ja esittää sen valitsemaansa musiikkiin sovitettuna.

Lähde: Suomen Ratsastajainliitto ry