Horse Show Jumps Green

Helsinki Horse Show toimii edelläkävijänä ympäristöystävällisenä ratsastustapahtumana. Vuoden 2018 Horse Show vähentää merkittävästi tapahtuman aiheuttamia haitallisia ympäristövaikutuksia. Horse Show’ta viedään kohti puhtaampaa tulevaisuutta yhdessä tapahtuman eri sidosryhmien kanssa.

Horse Show haastaa sekä kilpailevat tapahtumat, Horse Show’n yleisön, että hevosihmiset ajattelemaan miten pienillä teoilla vaikutetaan suuriin ympäristökysymyksiin. Teoilla pyritään konkretiaan kuten mm. paperin vähentäminen ja digitalisaation lisääminen, muovituotteiden vaihtaminen ekologisemmiksi ja kestävän liikkumisen lisääminen.

Keskeinen osa Horse Show’n ympäristötekoa on Fortumin Horse Power -konsepti. Koko Horse Show’ssa kerätty lanta toimitetaan voimalaitokseen, missä lannasta tuotetaan energiaa. Helsingin Jäähallin sähkö ja lämpö on tuotettu sataprosenttisesti hevosenlannalla.

Horse Show toivoo lisäävänsä ympäristötietoisuutta ja pyrkii luomaan pysyviä toimintamalleja, joita voidaan hyödyntää koko ratsastusyhteisössä.

 

Horse Show yhteistyöhön John Nurmisen Säätiön kanssa

© Oona Lavonsalo

John Nurmisen Säätiö tunnetaan merkittävästä panoksestaan Itämeren pelastustyössä. Säätiön missio on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiö on käynnistänyt 10 vuoden aikana jo 29 Puhdas Itämeri -hanketta, joista 18 on saatu valmiiksi.

Itämeren vakavin ympäristöongelma on rehevöityminen, jonka oireita ovat esimerkiksi jokakesäiset sinileväkukinnat. Itämeren rehevöitymisen pysäyttämiseksi ja meren pelastamiseksi tarvitaan siten välittömästi ravinnepäästöjen merkittävää pienentämistä.

Ratsastusurheilu on yksi luontoa eniten kuormittavista urheilulajeista, joten on takaisinmaksun aika. Yhteistyö John Nurmisen Säätiön kanssa on konkreettinen tapa huomioida Itämeri, jota pitkin lukuisat ratsukot saapuvat Helsinkiin kilpailemaan. Horse Show osallistuu elokuussa RunFest -tapahtumaan ja lahjoittaa siitä kertyneet maksut John Nurmisen Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeille. Lisäksi Horse Show -lipun ostava voi halutessaan lisätä lipun hintaan Puhdas Itämeri -lahjoituksen.

© Jukka Nurminen

”Olemme kiitollisia siitä, että Horse Show liittyi mukaan Itämeren pelastusjoukkoihin. Voimme tämän yhteistyön avulla levittää tärkeää sanomaa Itämeren suojelusta ja meren tilasta entistä laajemmalle yleisölle. Vaikka Itämeren suojelutyö on suurten mittaluokkien toimintaa, myös yksittäisellä kansalaisella on mahdollisuuksia vaikuttaa meren tilaan erilaisilla arjen valinnoilla”, John Nurmisen Säätiön asiamies Annamari Arrakoski-Engardt toteaa.

 

Lisätietoja:

Kuinka monta ämpärillistä levää tuotat Itämereen vuodessa – testaa Itämeri-laskurilla: www.johnnurmisensaatio.fi/itamerilaskuri

Tietoa Puhdas Itämeri -hankkeista: https://www.johnnurmisensaatio.fi/puhdas-itameri/

Erkki Salo
Varainhankintajohtaja, John Nurmisen Säätiö
+358 (0)40 728 1859
erkki.salo(at)jnfoundation.fi

Tom Gordin
Tapahtumajohtaja, Helsinki International Horse Show
tom.gordin(at)helsinkihorseshow.fi

John Nurmisen Säätiö www.johnnurmisensaatio.fi
Vuonna 1992 perustetun John Nurmisen Säätiön tavoite on pelastaa Itämeri ja sen perintö tuleville sukupolville. Säätiön Puhdas Itämeri -hankkeissa parannetaan Itämeren tilaa sellaisin konkreettisin toimin, jotka vähentävät mereen kohdistuvaa kuormitusta ja ympäristöriskejä. Puhdas Itämeri -hankkeet rahoitetaan yksityisin lahjoitusvaroin ja julkisella rahoituksella.