Helsinki International Horse Show on suuren luokan tapahtumatuotanto, missä turvallisuus on ensisijaisen tärkeä osa tapahtumaa. Kilpailualueella kulkemista valvotaan tarkkaan.

Akkreditoinnissa varmistetaan henkilöille oikea kulkulupa liikkua kilpailualueella HIHS:n aikana. Kilpailualue on jaettu eri kulkulupa alueisiin. Kaikki toimihenkilöt, ratsastajat sekä heidän hevosensa omistajat ja groomit, Expon näytteilleasettajat, lehdistö, TV, kutsuvieraat tai työtehtävissä kisojen ajan olevat henkilöt akkreditoidaan ja he saavat kulkuluvan eli rannekkeen. Rannekkeita on useita erivärisiä ja jokaiselle värille on etukäteen määritelty omat kulkuoikeudet liikkumiseen kilpailualueella, Jäähallin sisälle ja tallialueilla.

Tärkeä osa turvallisuutta on, että kulkuluvat oikeuttavat liikkumaan riittävästi omien työtehtävien hoitamisen kannalta mutta myös, että kaikki tarpeeton liikkuminen voidaan rajata niillä pois.

Akkreditointiryhmällä on käytössään sähköinen järjestelmä, mihin syötetään ennakkoon kaikkien kulkulupaa tarvitsevien henkilöiden nimet ja heille määritetään kulkuoikeudet kilpailualueella. Akkreditoinnin vapaaehtoisryhmässä on kielitaitoisia henkilöitä, sillä he palvelevat monella kielellä satoja akkreditoitavia omassa akkreditointipisteessään jo tapahtuman rakennusajasta lähtien.